อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 16

กิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต"

วันนี้ (23 ธันวาคม 2564) เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด โดยกองส่งเสริมการเกษตร ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" ขึ้น เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ..... วันที่ 23 ธ.ค. 64 (ดูู 41)

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด นำโดยนายสมบัติ ภาคแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง บุคลากรภายในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส..... วันที่ 12 พ.ย. 64 (ดูู 38)

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. ครั้งที่ 2

วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด นำโดยนายสมบัติ ภาคแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง บุคลากรภายในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส..... วันที่ 10 พ.ย. 64 (ดูู 55)

กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. ครั้งที่ 1

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด นำโดยนายสมบัติ ภาคแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคลากรภายในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก..... วันที่ 8 พ.ย. 64 (ดูู 31)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.กำแมดและนายก อบต.กำแมด

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.กำแมดและนายก อบต.กำแมด ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร... วันที่ 11 ต.ค. 64 (ดูู 32)

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมดและสำนักงานที่ดินของอำเภอกุดชุมได้มอบโฉนดให้กับชาวตำบลกำแมด ณวันที่20 สิงหาคม 2564

... วันที่ 23 ส.ค. 64 (ดูู 68)

การจัดตั้งศูนย์พักคอย (CommunityIsolation Center) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ได้จัดตั้งศูนย์พักคอย (CommunityIsolation Center) เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงาน การรับรายงานตัวของผู้เดินทางในเขตพื้น และเข้ากักตัวในสถานที่สำหรับพักคอยรอเตียง เป็นไปได้อย่างทันท่วงที ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ยส 0..... วันที่ 3 ส.ค. 64 (ดูู 135)

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด นำโดย นายรพีพัฒน์ ทำเลดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ครู ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง และลูกจ้าง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2564  และร่วมกันถ..... วันที่ 23 ก.ค. 64 (ดูู 73)

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ช่วยเหลือประชาชนในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด นำโดย นายรพีพัฒน์ ทำเลดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เดินทางไปรับผู้ที่ได้เข้ารับการรักษาจนหายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มาจากโรงพยาบาลสนาม เพื่อกลับมาอยู่บ้านพักอาศัยและดำเนินชีวิตตามปกติ รวมจำนวน 2 ราย และยังได้ออกฉีดพ่..... วันที่ 19 ก.ค. 64 (ดูู 55)

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) หมู่ที่ 18

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด นำโดย นายรพีพัฒน์ ทำเลดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ให้แก่นายสมคิด เกษมสถิตย์วงศ์ เนื่องจากหลังคาคอกสัตว์ได้รับความเสียหาย ณ บ้านเลขที่ 163 หมู่ที่ 18 ตำ..... วันที่ 16 ก.ค. 64 (ดูู 60)

อบต.กำแมดร่วมกับศูนย์คุ้มคนไร้ที่พักพิงลงพื้นที่ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ยากไร้ภายตำบลกำแมด

... วันที่ 13 ก.ค. 64 (ดูู 59)

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมดช่วยเหลือประชาชนในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและควบคุม กรณีเกิดโรคระบาดในสัตว์ (โรคลัมปี สกิน)

เมื่อวันที่ 18, 19,21 และวันที่ 22 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด นำโดย นายรพีพัฒน์ ทำเลดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ร่วมกันลงพื้นที่ให้ความรู้ แจกยาฆ่าเชื้อ และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณคอกสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันและควบคุมโ..... วันที่ 25 มิ.ย. 64 (ดูู 57)

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่อยู่อาศัยของประชาชนประสบอัคคีภัย

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 09.30 น. นายรพีพัฒน์ ทำเลดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ได้มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ร่วมกับปลัดอำเภอ กำนันตำบลกำแมด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 และสมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 5 ในการตรวจสอบข้อ..... วันที่ 2 มิ.ย. 64 (ดูู 70)

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด จัดโครงการ อบต.กำแมดสะอาดพนักงานมีสุขกิจกรรม 5 ส Big cleaning day.

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด จัดโครงการ อบต.กำแมดสะอาดพนักงานมีสุขกิจกรรม 5 ส Big cleaning day.  ... วันที่ 2 มิ.ย. 64 (ดูู 157)

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันพุธ ที่ 26 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด นำโดย นายรพีพัฒน์ ทำเลดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้ลงพื้นที่เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับบ้านประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดัง..... วันที่ 27 พ.ค. 64 (ดูู 60)

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมดมอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด นำโดย นายรพีพัฒน์ ทำเลดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อมอบเวชภัณฑ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวงัว โรงพยาบาลส..... วันที่ 20 พ.ค. 64 (ดูู 67)

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมดตรวจสอบพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณบ้านโนนยาง หมู่ที่ 3

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายรพีพัฒน์ ทำเลดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ได้มอบหมายให้นายอดุลย์ สารบาล นางอวยพร จุดาสิงห์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด และผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอันเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนบ้านโนนยาง หมู่ที่ 3 ซึ่งม..... วันที่ 7 พ.ค. 64 (ดูู 102)

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมดมอบเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 10.20 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด นำโดยนายรพีพัฒน์ ทำเลดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด พร้อมด้วยรองนายก ฯ เลขานุการนายก ฯ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เดินทางไปมอบเวชภัณฑ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการ  ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค..... วันที่ 3 พ.ค. 64 (ดูู 74)

โครงการส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ชุมชนผ่านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล (TCNAP) วันพุธที่ 7 เมษายน2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

... วันที่ 8 เม.ย. 64 (ดูู 168)

ร่วมงานศูนย์เทคโนโลยีและธุรกิจไผ่ชุมชน สวนไผ่ตำบลกำแมด ในวันที่ 23 มีนาคม 2564

... วันที่ 23 มี.ค. 64 (ดูู 106)