องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร Kummad Subdistrict Administrative Organization

ข้าราชการการเมือง

ผู้บริหาร สมาชิกสภาบุญบั้งไฟบ้านโนนยาง​​แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000009
วันนี้ 000005
วานนี้ 000036
เดือนนี้ 000569
เดือนก่อน 000484
ปีนี้ 000569
ปีก่อน 005150
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 74/65 ตั้งแต่เลขที่ 1 - 50 - 4 ม.ค. 65(ดู 22) 
  ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 - 16 พ.ย. 64(ดู 46) 
  รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2564 - 4 พ.ย. 64(ดู 45) 
  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 - 4 พ.ย. 64(ดู 40) 
  รายงาน กการจ่ายเงิน - การรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564  - 4 พ.ย. 64(ดู 49) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น - 3 พ.ย. 64(ดู 40) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 - 28 ต.ค. 64(ดู 41) 
  ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 30 ก.ย. 62(ดู 318) 
  ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - 27 ส.ค. 62(ดู 297) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด - 26 ส.ค. 62(ดู 278) 
  ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - 11 มี.ค. 62(ดู 786) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 1 มี.ค. 62(ดู 762) 
  การรับสมัครบคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 6 ก.พ. 62(ดู 752) 
  ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - 30 พ.ย. 61(ดู 378) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 5 ม.ค. 65(ดู 14) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนธันวาคม 2564 - 4 ม.ค. 65(ดู 18) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 - 1 ธ.ค. 64(ดู 37) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนตุลาคม 2564 - 1 พ.ย. 64(ดู 42) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 4 ต.ค. 64(ดู 54) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 4 ต.ค. 64(ดู 51) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 4 ต.ค. 64(ดู 48) 

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" (ดู 41)

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู 38)

สาระจาก อบต กำแมด

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ประจำปี 2562 (ดู 247)

ข้อแนะนำการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ดู 363)

ดาวน์โหลดใหม่

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 : [3 ม.ค. 65]
  พฤศจิกายน : [2 ธ.ค. 64]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 : [1 ธ.ค. 64]
  รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือน เม.ย.- 30 ก.ย.64) : [30 พ.ย. 64]
  ตุลาคม : [4 พ.ย. 64]
  รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 : [4 พ.ย. 64]
  รายงานการรับ จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : [4 พ.ย. 64]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 : [1 พ.ย. 64]
  เเผนดำเนินงานประจำปี งปณ.พ.ศ.2565 (อาหารเสริมนม) : [5 ต.ค. 64]

​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร