การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 7

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.กำแมด ประเภทสามัญส   7 เม.ย. 64 119
รายงานตำแหน่งว่างและการสรรหาตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังและครูผู้ช่วย   10 มี.ค. 64 32
การรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ   29 ม.ค. 64 33
การโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด   29 ม.ค. 64 30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเเละกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบเเข่งขัันเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   29 ก.ค. 63 66
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ.2563   9 ก.ค. 63 64
รายงานตำเเหน่งว่างเเลการสรรหา   21 ม.ค. 63 63
คำร้องให้ กสถ.เป็นผู้ดำเนินการสอบเเข่งขัน   28 ก.พ. 62 67