การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 8

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.กำแมด ประเภทสามัญส   7 เม.ย. 64 142
รายงานตำแหน่งว่างและการสรรหาตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังและครูผู้ช่วย   10 มี.ค. 64 61
การรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ   29 ม.ค. 64 70
การโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด   29 ม.ค. 64 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเเละกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบเเข่งขัันเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   29 ก.ค. 63 95
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ.2563   9 ก.ค. 63 89
รายงานตำเเหน่งว่างเเลการสรรหา   21 ม.ค. 63 97
คำร้องให้ กสถ.เป็นผู้ดำเนินการสอบเเข่งขัน   28 ก.พ. 62 102