ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 5

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
พฤศจิกายน   2 ธ.ค. 64 30
ตุลาคม   4 พ.ย. 64 31
กันยายน   4 ต.ค. 64 26
สิงหาคม   6 ก.ย. 64 44
กรกฎาคม   2 ส.ค. 64 55
มีนาคม   31 มี.ค. 64 81
กุมภาพันธ์   1 มี.ค. 64 62
มกราคม   1 ก.พ. 64 62
เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563   12 ม.ค. 64 72
กันยายน 2563   24 พ.ย. 63 81
ตุลาคม   24 พ.ย. 63 82
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกรกฏาคม 2563   9 ต.ค. 63 75
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563   9 ต.ค. 63 72
เดือน พฤษภาคม- มิถุนายน พ.ศ.2563   6 ก.ค. 63 84
เมษายน   4 พ.ค. 63 101
มีนาคม   3 เม.ย. 63 95
กุมภาพันธ์   2 มี.ค. 63 95
มกราคม   3 ก.พ. 63 92