บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 10

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เเละ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   21 ก.ย. 64 3
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/ 2564   23 ส.ค. 64 16
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   1 ก.ค. 64 14
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564   25 ก.พ. 64 3
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563   8 ก.พ. 64 47
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563   4 ม.ค. 64 42
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563   27 พ.ย. 63 59
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563   1 ก.ย. 63 55
รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563   24 ส.ค. 63 62
สรุป มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี 2563 เรื่อง เพื่อพิจารณา   19 มี.ค. 63 69
สรุป มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 เรื่อง เพื่อพิจารณา   23 ม.ค. 63 66
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562   24 ธ.ค. 62 58
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562   29 ส.ค. 62 59
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562   21 ส.ค. 62 57
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2562   27 ก.ค. 62 74
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561   4 เม.ย. 62 57